Jezus Chrystus, Maryja, Cervantes, 34lo, liceum Cervantesa, Wilkowojski
............. Strona główna ..... Biblia..... Jan Paweł II..... Centrum Myśli JP2..... Pope to You.............

Grzegorz Wilkowojski
nauczyciel religii - katechetaIle razy dziennie można przyjąć Komunię świętą?


Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego z dnia 25 stycznia 1983 r., ogłoszony przez papieża Jana Pawła II, stwierdza:

"Kto przyjął już Najświętszą Eucharystię, może ją ponownie tego samego dnia przyjąć jedynie podczas sprawowania Eucharystii, w której uczestniczy, z zachowaniem przepisu kan. 921, § 2." (Kan. 917).

Obecnie można więc przyjąć Komunię św. w tym samym dniu, ale tylko drugi raz i tylko w ramach Mszy św. Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza też :

"Jak najbardziej zaleca się, ażeby wierni przyjmowali Komunię świętą podczas sprawowania Eucharystii. Proszącym jednak o nią dla słusznej racji poza Mszą świętą, należy udzielić, zachowując obrzędy liturgiczne". (Kan. 918).

Jako słuszne racje uznaje się przyczyny związane z pracą czy ze zdrowiem, a obrzędy liturgiczne, o których mowa, opisane są w księdze Komunia święta poza Mszą świętą (1979). Także Konstytucja Sacrosanctum concilium (nr 65) zaleca przyjmowanie Komunii św. podczas Mszy św., wyjaśniając, że stanowi ona pełne uczestnictwo w Ofierze Mszy św. Obecne obrzędy tworzą prawdziwą i rzeczywistą celebrację eucharystyczną, w której uwypuklone jest znaczenie Komunii. Słowa użyte przez Pana Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy i powtarzane aż do dziś podczas każdej Mszy św. brzmią następująco:

"Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi mojej, Nowego i wiecznego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana, na odpuszczenie grzechów".

Komunia musi więc otwierać się na osobę Jezusa Chrystusa, a jednocześnie na Jego dzieło zbawcze. Komunia św. odbywa się podczas celebracji obrzędu, odtwarzającego Ostatnią Wieczerzę Chrystusa. Według nauczania Kościoła, Chrystus ustanowił Eucharystię, aby była przyjmowana jako pokarm i napój. Uczestniczyć w celebracji eucharystycznej i nie móc przystąpić do Komunii św., byłoby tym samym, co zasiąść przy zastawionym stole, nie mogąc jeść ani pić.