Jezus Chrystus, Maryja, Cervantes, 34lo, liceum Cervantesa, Wilkowojski
............. Strona główna ..... Biblia..... Jan Paweł II..... Centrum My¶li JP2..... Pope to You.............

Sylwia Szczesna, kl. 2
XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Miguela de Cervantesa¦wiatowe Dni Młodzieży


Czym s± ¦wiatowe Dni Młodzieży

¦wiatowe Dni Młodzieży to spotkania młodych katolików, których pomysłodawc± był Jan Paweł II. W tym roku ¦DM odbęd± się w sierpniu w Madrycie, ale każdy, kto nie może jechać do Madrytu, może wzi±ć udział w diecezjalnych obchodach ¦wiatowych Dni Młodzieży w ko¶ciołach lokalnych.

W tym roku, 16 i 17 kwietnia, młodzi ludzie z Diecezji Łomżyńskiej przyjechali do Ostrowi Mazowieckiej. Podczas dwóch dni młodzież spotkała się ze swoimi biskupami.

Miejscem spotkań była hala sportowa przy ul. Trębickiego 10, a noclegi pomogli zorganizować mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej, którzy zgodzili się udzielić zakwaterowania przybyłym go¶ciom.

Od ilu lat odbywaj± się ¦DM?

W tym roku obchodzimy 26. rocznicę ustanowienia ¦DM. Ich twórc± oraz pomysłodawc± jest Ojciec ¦więty Jan Paweł II. Wprawdzie pierwszy "numerowany" ¦DM odbył się w 1986 roku, ale Jan Paweł II spotkał się z młodzież± już w roku 1984 (Nadzwyczajny Jubileusz Odkupienia) oraz w roku 1985 (Międzynarodowy Rok Młodzieży). Widz±c olbrzymi potencjał w¶ród młodych postanowił, że od 1986 roku będzie się z nimi spotykał każdego roku.

Jakie jest hasło XXVI ¦DM w Madrycie?

Hasłem s± słowa: "Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze" (por Kol 2,7). Słowa te nawi±zuj±ce do listu ¦w. Pawła do Kolosan stanowi± wezwanie apostoła do budowania silniejszej relacji z Chrystusem. Zachęcaj± do mocnego zakorzenia w Chrystusa poprzez głębsze zaangażowanie się w Ko¶ciół.

Kto i w jaki sposób może wzi±ć udział w ¦DM w Madrycie?

XXVI ¦DM s± zaadresowane do młodych w wieku 16-30 lat. W wyj±tkowych sytuacjach dopuszczany jest udział młodych od 14 roku życia.

Najwięcej młodych wyjeżdża na ¦DM w grupach organizowanych w parafiach, dekanatach, diecezjach lub szkołach. Jeżeli jest wystarczaj±co chętnych najlepiej zorganizować grupę u siebie, jeżeli jest ich mniej można się zgłosić do diecezjalnego duszpasterza młodzieży. Innym sposobem uczestnictwa jest posługa jako wolontariusz, ale tutaj należy być pełnoletnim, znać język angielski lub hiszpański oraz przej¶ć pozytywnie kwalifikacje prowadzone przez Krajowe Biuro Organizacyjne ¦DM.