Jezus Chrystus, Maryja, Cervantes, 34lo, liceum Cervantesa, Wilkowojski
............. Strona główna ..... Biblia..... Jan Paweł II..... Centrum Myśli JP2..... Pope to You.............

Radio Maryja, Cervantes, liceum Cervantesa, 34lo

"Już dzisiaj można to powiedzieć, że cenny wkład Radia Maryja w dzieło nowej ewangelizacji buduje rodzinę "Bogiem silną", wychowuje społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie do "cywilizacji miłości" (Jan Paweł II)


» Jan Paweł II o Radiu Maryja


Michał Olenowicz, ucz. kl. 3
XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Miguela de CervantesaRadio Maryja widziane oczami biskupów...

Komentarze biskupów na temat działalności
Radia Maryja z okazji 13 rocznicy jego powstania.

"Radio Maryja przede wszystkim ewangelizuje. Czyni to przez promulgację nauczania Ojca Świętego, emisję jego przemówień, lekturę jego tekstów. Radio ewangelizuje przez wygłaszane katechezy, przez prezentacje ciekawych wykładów, prelekcji, dyskusji i rozmów z ciekawymi ludźmi. Poprzez katechezę Radio Maryja uczy nas miłości do Pana Boga, do człowieka, do Kościoła, do Ojczyzny, do prawdy, dobra i piękna. Jest tyleż świadectw ludzi, słuchaczy tego Radia, składanych w samym Radiu, w "Naszym Dzienniku", w ogólnopolskich tygodnikach katolickich. Radio Maryja uczestniczy także w funkcji liturgiczno - modlitewnej. Przede wszystkim to Radio modli się z nami". (z homilii Księdza Biskupa Ignacego Deca, ordynariusza świdnickiego, wygłoszonej w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu 7 grudnia 2004 roku)

"Jestem Bogu wdzięczny za dar Radia Maryja, które kształtuje postawy prawdziwego patriotyzmu, nawołuje do całkowitego zaufaniu Bogu w najbardziej trudnych momentach życia osobistego i społecznego oraz budzi nadzieje w zwycięstwo Prawdy i Dobra u tych, którzy są pogrążeni w beznadziejności i ciemności rodzącej się z negacji Boga". (Biskup Adam Śmigielski SDB,ordynariusz sosnowiecki)

"Idea założenia Radia Maryja, która zrodziła się w sercu i umyśle Ojca i zrealizowana w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, dzisiaj, 7 grudnia, świętuje swoje trzynaste urodziny i na falach eteru, jako doświadczona instytucja, niesie naukę Kościoła i Ewangelię słuchaczom na wszystkie kontynenty". (Biskup Edward Janiak)

"W trzynastą rocznicę powstania życzę dalszych lat istnienia i działania Radia Maryja jako szkoły wiary, modlitwy i ofiary". (Biskup Julian Wojtkowski)

"Zawsze uważałem to Radio za wielki dar Boży dla Polski i oczywiście dla Kościoła polskiego, nigdy nie będzie dosyć dziękczynienia Majestatowi Trójcy Przenajświętszej oraz Niepokalanej Dziewicy Maryi za wszystkie łaski, jakie z Miłosierdzia Bożego, przez tę radiową Wspólnotę, spływają ustawicznie na naszą Ojczyznę".

(Ks. Prof. dr hab. Jerzy Bajda, kierownik Katedry Teologii Moralnej Małżeństwa i Rodziny w Instytucie Studiów nad Rodziną)Jakie są cele Radia Maryja?

"Doświadczając od lat posługi ewangelizacyjnej Radia Maryja, wiemy, iż Eucharystia jest źródłem i szczytem życia i misji Kościoła. Codzienne katechezy głoszone w Radiu Maryja teraz jeszcze pełniej uwrażliwiają nas na konieczność włączenia się w tajemnicę Eucharystii całym naszym życiem. Z takiego przeżywania Eucharystii wypływa nasza chęć dawania świadectwa o konieczności odniesienia do Stwórcy w każdej rzeczywistości naszej ludzkiej egzystencji. Msza Święta, udział w adoracji Najświętszego Sakramentu nierozerwalnie wiąże się ze spotkaniami Rodziny Radia Maryja organizowanymi w parafiach, w środowiskach lokalnych, o których to spotkaniach informuje i tę formę upowszechnia nasza rozgłośnia (...) Przeżywanie Roku Eucharystii inspiruje nas wszystkich, aby czynną braterską pomocą zaradzać jakże licznym formom ubóstwa wokół nas, w tym również zaspokajać odczuwany przez wielu głód Słowa Bożego. Program takiego działania zawarty jest w Ewangelii i żywej Tradycji. Odpowiednie formy jego realizacji znajdujemy w Twoim, Ojcze Święty, nauczaniu, które przybliża nam swą codzienną posługą Radio Maryja".

(z listu Biskupów, obecnych na rocznicowej Mszy św.,
do Ojca Świętego, Toruń, 7 grudnia 2004 roku)

Internetowy adres Radia Maryja:
http://www.radiomaryja.pl • Ks. Kard. Zenonon Grocholewski, Prefekt Kongregacji Wychowania Chrześcijańskiego: "dziękuję Bogu za dobro zdziałane w ciągu ostatnich 21 lat przez Radio Maryja i instytucje z nim związane oraz proszę o potrzebne łaski dla dalszego ich rozwoju. Modlę się też, aby telewizja Trwam mogła być dostępna w każdym polskim domu, umacniając wiarę Polaków, czyniąc ją coraz bardziej dojrzałą i twórczą, także w perspektywie dobra wspólnego" (Watykan, 1 grudnia 2012)» więcej

 • Ks. Kard. Zenonon Grocholewski: "Myślę, że także Jan Paweł II kierował bardzo dużo ciepłych słów pod adresem Radia Maryja, które w naszym kraju spełnia wspaniałą rolę. Zbliża wielu ludzi do Pana Boga, pomaga się modlić. Znam ludzi, którzy odbiorniki w samochodach mają nastawione tylko na Radio Maryja. Ktoś mi powiedział, że nigdy tyle się nie modlił co teraz" (10 lipca 2012)» więcej

 • Ks. Bp Stanisław Stefanek: "Po starej znajomości, rozmawiam z dosyć aktywnym parlamentarzystą z grupy, która teraz rządzi (...) I mówię: "Czemu nie puszczacie wolnych mediów do głosu? Czemu blokujecie? Czemu kneblujecie? Czemu upośledziliście wszystkie inicjatywy i szkołę i poszukiwania geotermalne. Dlaczego?". Oczywiście, konkretyzuję rozmowę na toruńskiej centrali. Słyszę bardzo spokojną odpowiedź: "No przecież wiesz, że nawet laureat Pokojowej Nagrody Nobla powiedział: najpierw milion ukraść, a potem dopiero możemy myśleć o jakimś gospodarowaniu. A poza tym powiem ci wprost, woleli dać pieniądze na Kulczyka, aniżeli na Rydzyka. Bo Kulczyk da mi na kampanie. A co mam z Rydzyka?". Przepraszam Ojca Dyrektora, nie było tam tytułów żadnych, ani doktor ani dyrektor ani ojciec - po prostu Rydzyk. Ja mówię: "Przyjacielu, Rydzyk niesie prawdę całej Polsce, całemu światu prawdę. Czy ty nie widzisz w tym podstawowego kapitału?". (10 lipca 2012)» więcej

 • Ks. Bp Ireneusz Józef Pękalski: "W ten sposób Radio Maryja i Telewizja Trwam realizuje program życia Ojca św. Jana Pawła II, który na początku swoje pontyfikatu wypowiedział słowa, które zapadły nam głęboko w umyśle i sercu. Spoglądając na młodzież całego świata; mówiąc, że do niej należy przyszłość świata; że ona jest nadzieją Kościoła i nadzieją jego osobistą. To on - tymi słowami - chciał wyrazić taką oto myśl: chcę cały świat zdobyć dla Chrystusa i ten świat budować na Jego Ewangelii. Chcę, ażeby świat, który nie raz odwracał się od Chrystusa, do niego powrócił. Świadectwem życia tych, którzy przejęli się Ewangelią i którzy starają się w swoim życiu Ewangelię w pełni realizować. Tego wszystkiego uczył nas Ojciec św. Jan Paweł II. O tym wszystkim nam przypominają Ci wszyscy, którzy wspólnie tworzą wspaniałe dzieło - Radio Maryja i Telewizję Trwam" (26 maja 2012 )

 • Ks. Kard. Stanisław Nagy: "Jestem pod wielkim wrażeniem wielkiego orędzia Ojca Św. To jest totalna aprobata dla tego wszystkiego co robicie" - powiedział ks. kard. Nagy, nawiązując do orędzia Ojca świętego Benedykta XVI z okazji XX rocznicy powstania Radia Maryja" (Radio Maryja, 6 grudnia 2011)» więcej

 • Przesłanie Ojca Św. Benedykta XVI (Ks. Kard. Bertone, Sekretarz Stanu) : "Ojciec Święty Benedykt XVI, łącząc się duchowo z uczestnikami uroczystości 20-lecia Radia Maryja, za moim pośrednictwem przesyła na ręce Ojca Prowincjała pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo Założycielowi i Dyrektorowi Radia, Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, wszystkim pracownikom duchownym i świeckim, wolontariuszom oraz tym, którzy za przyczyną tej katolickiej rozgłośni znajdują umocnienie w wierze na drodze do spotkania z Bogiem (...) W duchu tego zawierzenia i przy nieugiętej woli wierności Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła i jego Pasterzom, Radio Maryja mogło, mimo trudności, owocnie rozwinąć swą działalność w kraju i zagranicą, zasiewając ziarno słowa w sercach ludzkich. Po dwudziestu latach nieprzerwanej działalności na wielu płaszczyznach, można przyznać, że plon tego zasiewu jest obfity" (Radio Maryja, 3 grudnia 2011) » więcej

 • Ks. Abp Zygmunt Zimowski: "Jako Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych wyrażam ogromną wdzięczność za to, że "Nasz Dziennik", Radio Maryja i Telewizja Trwam kształtują "kulturę życia" przeciw "kulturze śmierci", która zaczyna mocno dochodzić do głosu w naszej Ojczyźnie. Dziękuję za propagowanie wartości patriotycznych i religijnych. Proszę Was, abyście nadal byli wyrazicielami bliskości serc poprzez wspólną modlitwę, głoszone Słowo Boże i dążenie do Prawdy, która jest ogromną wartością w służbie Nowej Ewangelizacji"("Nasz Dziennik" 24-26 grudnia 2010)

 • Ks. Bp Adam Lepa: " Jeżeli ktoś dziś, w 2010 roku, atakuje takie media katolickie, jak Radio Maryja, Telewizja Trwam i "Nasz Dziennik", to nie ma pojęcia, jaka jest naprawdę mediosfera w Polsce i w jakim kierunku idą jej główne działania, żeby Kościół wyciszyć i sprowadzić jego działalność tylko do kruchty i zakrystii. Funkcjonująca w tym celu propaganda jest bardzo skuteczna, o czym świadczą choćby badania opinii publicznej na temat "mieszania się" Kościoła do polityki (..) Atakujący Radio Maryja, Telewizję Trwam i "Nasz Dziennik" dają także do zrozumienia, że nie bardzo wiedzą, co to jest wolność słowa i demokratyczna swoboda tworzenia mediów alternatywnych; jak również na czym polega ewangelizacja prowadzona w pluralistycznym społeczeństwie z obowiązującą zasadą, że Kościołowi nie wolno nikogo wykluczać z oddziaływań ewangelizacyjnych, także ludzi zajmujących się polityką"("Nasz Dziennik" 18-19 grudnia 2010)

 • Ks. Apb J. Michalik, Przewodniczący KEP: "Radio Maryja pogłębia wiarę, uczy modlitwy i do niej mobilizuje, budzi społeczną odpowiedzialność, wyprowadza ludzi z bezczynności, z apatii. I dlatego pełni ważną funkcję religijną i społeczną. Już samo istnienie Radia Maryja, Telewizji Trwam, "Naszego Dziennika", Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu pokazuje, że w Polsce, w której jeszcze tak wiele pozostaje do zrobienia, można zrobić coś więcej i trzeba działać. Radio Maryja winno nieustannie czynić swoje przesłanie jeszcze bardziej ewangelicznym, jeszcze bardziej teologicznym, ale to jest zadanie także dla każdego z nas i powinniśmy to wyzwanie podejmować każdego dnia"("Nasz Dziennik" 17 grudnia 2010)

 • Ks. Bp Edward Frankowski "Ojcze Ludwiku, dlaczego nie powołałeś do istnienia katolickiego radia, katolickiej telewizji? Dlaczego nie powołałeś katolickiego dziennika i katolickiej uczelni? Ojciec Tadeusz Rydzyk miał dużo mniejsze możliwości od Ciebie, a jednak to zrobił, i wielkie dzięki mu za to!"("Nasz Dziennik" 16 grudnia 2010)

 • Ks. Bp Kazimierz Ryczan, ordynariusz kielecki w wywiadzie dla "Naszego Dziennika", powiedział: " Radio Maryja ma wiele wspaniałych programów edukacyjnych, katechetycznych, modlitewnych i społeczno-politycznych. Pogłębiają one wiedzę i postawy patriotyczne, narodowe oraz religijne. Wykłady oraz dyskusje mądrych profesorów i dziennikarzy niewątpliwie zasługują na wysoką ocenę. To ze strony nadawcy. A co myśleć o odbiorcy? Wydaje mi się, że bardzo cenne programy i zagadnienia, których nośnikiem są fale Radia Maryja, nie docierają do młodzieży, która potrzebuje pouczenia i poruszenia zbałamuconych sumień"("Nasz Dziennik" 4-5 grudnia 2010)

 • Ks. Abp Marian Przykucki w wywiadzie dla "Rodziny Radia Maryja", powiedział: "Nie tylko jestem stałym słuchaczem Radia Maryja oraz widzem Telewizji TRWAM, ale przede wszystkim chętnie uczestniczę jako celebrans Mszy św. z okazji rocznic Radia Maryja oraz jasnogórskich pielgrzymek słuchaczy Radia Maryja. Przede wszystkim Bogu i charyzmatycznemu
  o. Tadeuszowi Rydzykowi dziękuję, że ono jest i rozwija się. Najwartościowsze w nim jest możliwość wspólnego modlenia się, duchowego uczestnictwa w codziennej porannej Mszy św., a nade wszystko najwyżej cenię sobie staranne przygotowywanie katechezy"("Rodzina Radia Maryja" nr 1 styczeń 2009)» więcej

 • Ks. Apb J. Michalik, Przewodniczący KEP: "Budzi się dynamizm życia, jest wiele tygodników katolickich. Warto czytać "Niedzielę", "Miłujcie się", "Gościa niedzielnego", "Nasz Dziennik", jest telewizja "Trwam". Na szczęście jest Radio Maryja. W tych wszystkich zmaganiach jest dla nich miejsce i trzeba, żeby było dla nich miejsce. Jest wiele młodzieży angażującej się w ruchy katolickie" (22.05.2008r.)» więcej

 • Ks. Bp gen. Tadeusz Płoski przyznał medal "Militio pro Christo" Radiu Maryja, Telewizji Trwam i "Naszemu Dziennikowi". (Odznaczenie przyznawane przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego). Wyróżnienie przyznano m.in. za : "za wytrwałą i bezkompromisową obronę prawdy, za krzewienie polskiego ducha wśród rodaków w kraju i poza granicami, za pielęgnowanie z miłością polskiego etosu narodowego w duchu szacunku do braci z innych narodów, za rzetelną edukację religijną i historyczną, za rozwijanie kultury i ducha modlitwy, (...) za stworzenie mediów, które stają się forum wymiany myśli na najważniejsze tematy dotyczące człowieka przemilczane w innych mediach, (...) za systematyczne upowszechnianie nauczania Jana Pawła II" (7.01.2008r.)» więcej

 • Biskupi dziękują Radiu Maryja: "Biskupi jako pasterze Kościoła wyrazili uznanie i podziękowanie za wielką pracę ewangelizacyjną prowadzoną przez Radio Maryja"» więcej

 • Ks. Abp S. L. Głódź: "Siłą tych mediów jest katecheza! Siłą tych mediów jest ewangelizacja! Siłą tych mediów jest prawda! Siłą tych mediów jest prawda o Bogu i Ojczyźnie! Siłą tych mediów jest więź z rodakami rozproszonymi po całym świecie!"» więcej

 • Z o. Tadeuszem Rydzykiem - rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś, red. naczelny "Niedzieli": "Przede wszystkim słuchać Kościoła, tego, co mówi". » więcej

 • List uczonych do Generała Redemptorystów O. Josepha TOBINA: "Z oburzeniem reagujemy na ataki na Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka oparte na manipulacjach technicznych i deformacjach tekstów jego wykładów w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej" » więcej

 • "Żona prezydenta to czarownica, która powinna się poddać eutanazji, a prezydent to oszust ulegający lobby żydowskiemu" - takie zdanie cytowały media 8 lipca br., podkreślając, że wypowiedział je ojciec Tadeusz Rydzyk. Miał to uczynić podczas jednego z wykładów, którego nagranie na taśmie miał posiadać tygodnik "Wprost". Kiedy jednak opublikowano treść wspomnianego nagrania, okazało się, że takiego zdania w nim nie ma. (Nasz Dziennik. Lipiec. 2007r.)

 • Ks. bp E. Frankowski:"Polska pierwsza otworzyła bramę wolności we wszystkich krajach zniewolenia totalitarnego zrywem solidarnościowym, ale i dlatego że Polska pierwsza w całym obozie postkomunistycznym, już 16 lat temu, czyli na początku przemian, otrzymała cudowny środek ewangelizacyjny, jakim jest Radio Maryja, prawdziwie katolickie i polskie" (Dn.08.07.2007r.)

 • Ks. Bp. S. Napierała: "Zostawcie w spokoju Radio Maryja"! (Nasz Dziennik 8-9. 09. 2007)