Jezus Chrystus, Maryja, Cervantes, 34lo, liceum Cervantesa, Wilkowojski
............. Strona główna ..... Biblia..... Jan Paweł II..... Centrum Myśli JP2..... Pope to You.............

Leszek Czajkowski
POWITANIE


Witamy Cię Pielgrzymie Świata,

Następco Piotra, Ojcze Święty,

Pokornie chyląc dumne głowy

I tylko świat się nie chce zbratać,

Wojennym piekłem wciąż zajęty,

Gdzie trupy - liczbą dla księgowych.Lecz my Polacy, my Słowianie

Pełni dziecięcej jeszcze wiary

W chrześcijański nakaz - wrogom przebacz,

Wierzymy w Boskie zmiłowanie

I w Chrystusowej sens Ofiary

Świadomi, czego bronić trzeba.Niechaj nas strzeże Twoja ręka,

A ludzki ból - sumienia wyrzut

Niech nas umacnia, bośmy mali

Nam przeznaczono kornie klękać

Przed Synem Bożym, co na Krzyżu...

Nie tymi, co Go krzyżowali.