Jezus Chrystus, Maryja, Cervantes, 34lo, liceum Cervantesa, Wilkowojski
............. Strona główna ..... Biblia..... Jan Paweł II..... Centrum Myśli JP2..... Pope to You.............

Julia Rylko, kl. 1
XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Miguela de CervantesaDlaczego wierzę?


Wiara jest postawą człowieka wobec Boga. Bóg objawia się człowiekowi i powierza mu zadania. Człowiek wierzący powinien w pełni akceptować wolę Bożą i być jej posłuszny. Dlaczego jednak ja wierzę? Jest to niewątpliwie bardzo trudne pytanie, na które postaram się odpowiedzieć.

Wiara jest dla mnie znacząca wartością. Bez wiary moje życie byłoby płytkie i bezsensowne. Bóg zawsze mnie wysłuchuje i pomaga mi. Wiara ma sens, ponieważ odnajdujemy wsparcie w Bogu, możemy podzielić się z Nim naszymi problemami i otrzymać odpowiedź na nasze prośby. Możemy też podziękować Mu za spełnienie naszych próśb.

Wielu ludzi wierzy, ponieważ taka jest tradycja. Wierzyli ich dziadkowie, rodzice, więc oni też wierzą. Często rodzice wpajają nam zasady wiary, prowadzą nas do kościoła, uczą nas modlitw, lecz to wszystko bez naszego pełnego udziału. Jako dzieci nie rozumiemy często znaczenia Kościoła. Sama do niedawna byłam takim dzieckiem. Dzieckiem, które nie widziało sensu w codziennej modlitwie, poście i chodzeniu do kościoła. Z czasem zmieniłam się, dojrzałam i postanowiłam przystąpić do sakramentu bierzmowania. Uważam, że mam teraz bliższą relację z Bogiem. Bóg zawsze na mnie "czekał", ale często to ja nie odpowiadałam na Jego wezwania, nie miałam czasu lub chęci na rozmowę z Nim.

Niektórzy sądzą jednak, że jeśli wierzą w Boga to będzie im się lepiej i dostatniej żyło. Nie zawsze musi tak być. Bóg ma dla nas przeróżne plany na życie i musimy je w pełni akceptować. Możemy wziąć przykład z Abrahama, który był gotów poświęcić swojego jedynego syna dla Boga. Kochał swojego syna, ale wiedział, że to Pan ma rację i był Mu posłuszny.

Kolejnym przykładem ukazującym zaufanie Bogu jest historia Hioba. Hiob był człowiekiem zamożnym, miał rodzinę i był bardzo wierzący. Bóg wystawił go jednak na próbę, Hiob stracił rodzinę i majątek. Został tez dotknięty trądem. Wszyscy ludzie odwrócili się od niego, nawet jego żona. Hiob jednak, mimo dotykających go nieszczęść, pozostał wierny Bogu. Stwórca wynagrodził jego wytrwałość i przywrócił mu zdrowie, majątek oraz rodzinę. Pokazuje nam to, że powinniśmy ufać Bogu, ponieważ On wie co jest dla nas dobre i nie da człowiekowi cierpienia ponad jego siły.

Podsumowując, bez wiary nie udałoby mi się dojść tu gdzie jestem. Bóg jest moim Przyjacielem, który pomaga mi przejść jak najlepiej przez życie. Jego działanie widzę dookoła siebie. Sam Bóg stworzył moich Braci i Siostry. To Bogu zawdzięczam to, że mogę żyć na tym świecie i pokonywać moje trudności. To On daje mi wiele dobrych rzeczy, dostaję dary Boże. Nawet jeśli Bóg ma dla Mnie bardzo skomplikowany plan na życie, ja Mu bezgranicznie ufam.