Jezus Chrystus, Maryja, Cervantes, 34lo, liceum Cervantesa, Wilkowojski
............. Strona główna ..... Biblia..... Jan Paweł II..... Centrum Myśli JP2..... Pope to You.............

Zuzanna Wójcik, kl. 2
XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Miguela de CervantesaMiłość Boga


Jako katolicy wierzymy w nieskończoną Miłość Boga, uznajemy, że od Niego wychodzi tylko dobro i jest On naszym wzorem do naśladowania. Jego życzliwość wyraża się w istnieniu wielu rzeczy i zachodzenia wielu zjawisk.

Na pierwszym miejscu należy wymienić świat, Bóg stworzył piękny i uporządkowany świat oraz człowieka na swój obraz i podobieństwo, któremu powierzył panowanie nad stworzeniami. Podarował też ludziom wolną wolę i rozum abyśmy sami decydowali z wolnością. Człowiek może poznać Miłość Boga poprzez poznawanie świata za pomocą rozumu, który także jest darem.

Kolejnym dowodem Bożej Miłości jest zesłanie swojego jedynego Syna Jezusa Chrystusa na ziemię, żebyśmy mogli łatwiej poznać i naśladować Boga oraz ofiarowanie Go za grzechy całego świata: "W tym przejawia się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna Swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy" (1J 4,9-10)

Człowiek posiadający wolną wolę jest narażony na dokonywanie wielu złych wyborów. Bóg, który może przebaczyć wszystko, obdarzył nas jednak swoimi łaskami i dał błogosławieństwa oraz sakramenty gdyż chce dla nas dobra. Katechizm Kościoła Katolickiego 321: "Opatrzność Boża oznacza zrządzenia, przez które Bóg z miłością i mądrością prowadzi wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu. Jest ona źródłem wszystkich dobrych rzeczy".

W całym Piśmie Świętym można odnaleźć wiele innych przykładów Miłości Bożej, np. w spotkaniu z grzeszną kobietą, w momencie gdy na krzyżu przebaczył łotrowi. Miłość Boża przejawia się także w cudach, których dokonywał: rozmnożenie chleba, uzdrowienia. Miłość Boga, jest tak głęboka, wielka i silna, że nie istnieją ludzkie słowa, aby ją wyrazić. Jest ona źródłem wszystkich dobrych rzeczy