Jezus Chrystus, Maryja, technikum, Cervantes, 34lo, liceum Cervantesa, Wilkowojski
Strona główna ||||||||||| Biblia ||||||||||| Jan Paweł II ||||||||||| Centrum Myśli JP2 ||||||||||| Pope to You |||||||||||

Rafał Marczak, ucz. kl. 1 BH
Technikum Hotelarsko-Turystyczno-
-Gastronomiczne nr 21Boża budowla


Często zastanawiamy się nad znaczeniem i funkcjonowaniem Kościoła. Czym on jest, po co istnieje? W sumie wiara w Boga łączy się ściśle ze wspólnotą Kościoła, z wiarą w Kościół, modlitwą wspólnotową, mszą św.. Jednak czy to wszystko jest rzeczywiście potrzebne, by wierzyć w Boga? Jedni, zgodnie z nauką Chrystusa, wierzą w Boga i uznają Kościół, ponieważ Kościół założył Jezus Chrystus i nie ma wątpliwości, że Kościół to tak naprawdę nie jest tylko budynek, tylko instytucja, ale przede wszystkim wspólnota ludzi wierzących, w której żyje Chrystus. Święty Paweł Kościół porównuje do świątyni Boga i do ciała ludzkiego. Natomiast inni katolicy wierzą w Boga, ale nie chodzą do kościoła.

Słowo kościół pochodzi od słowa ecclesia, które oznacza zgromadzenie ludu. Bóg gromadzi swój lud na całym świecie, zwłaszcza jako zgromadzenie eucharystyczne. Kościół, według Biblii, jest Ciałem Chrystusa, z którym On jest ściśle zjednoczony. Natomiast w kościele jako budynku, podczas mszy św. niedzielnej przyjmujemy Jezusa do naszych serc w komunii świętej i w czytanym słowie Bożym. Niedziela jest to dzień Zmartwychwstania Pańskiego, czyli dzień w którym zmartwychwstał Chrystus. Jest to dzień, w którym Bóg odpoczął po stworzeniu świata, jest pamiątką początku dzieła stworzenia.

Tak więc, z tego powodu powinniśmy uczęszczać do kościoła, ale w dzisiejszych czasach ludzie zapominają, co się liczy w wierze. Mają inne zajęcia i życie przebiega w szybkim tempie. Ludzie zapominają, że Dzień Zmartwychwstania Chrystusa jest ucztą. "Centrum tego dnia stanowi "wieczerza Pańska", ponieważ właśnie na niej cała wspólnota wiernych spotyka zmartwychwstałego Pana, który zaprasza ich na swoją ucztę" (KKK 1166).

Kościół istnieje, aby głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Jest szafarzem sakramentów świętych i troszczy się o prawa człowieka. Powinniśmy chodzić do kościoła, przyjmować sakramenty, żeby jednoczyć się z Chrystusem a po śmierci zostać zbawionym.

"Chrystus bowiem jest jedynym Pośrednikiem i drogą zbawienia, On, to staje się dla nas obecny w Ciele swoim, którym jest Kościół; On to właśnie podkreślając wyraźnie konieczność wiary i chrztu, potwierdził równocześnie konieczność Kościoła, do którego ludzie dostają się przez chrzest jak przez bramę. Nie mogliby więc zostać zbawieni ludzie, którzy wiedząc, że Kościół założony został przez Boga za pośrednictwem Chrystusa jako konieczny, mimo to nie chcieliby bądź przystąpić do niego, bądź też w nim wytrwać" (Sobór Watykański II, LG, 14).