Jezus Chrystus, Maryja, Cervantes, 34lo, liceum Cervantesa, Wilkowojski
............. Strona główna ..... Biblia..... Jan Paweł II..... Centrum Myśli JP2..... Pope to You.............

Klaudia Sielska, kl. 0h
XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Miguela de CervantesaDlaczego powinni chodzić do kościoła?


Aby dowiedzieć się dlaczego katolicy powinni chodzić do Kościoła, trzeba zadać sobie pytanie: Czym jest Kościół? Kościół to nie tylko budynek, który stoi w każdym mieście, jak sądzi wielu z nas, lecz również wspólnota ludzi, która go tworzy. Kościół jest potrzebny każdemu, by lepiej poznać i pokochać Pana Boga. Kościół jest miejscem, gdzie wierzący mogą okazywać sobie wzajemnie miłość, dodawać sobie otuchy, zachęcać się nawzajem, służyć sobie, pouczać się, szanować się nawzajem i być dla siebie miłymi i współczującymi.

Istnieje wiele powodów, dla których powinniśmy uczęszczać do Kościoła. Jednak najważniejszym z nich jest to, iż Jezus, który założył Kościół, daje nam Zbawienie. Kiedy ktoś przyjmuje Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela, ta osoba staje się członkiem Ciała Jezusa Chrystusa. Naszą wiarę powinniśmy pogłębiać, by mogła stawać się mocniejsza, trwalsza. To właśnie Kościół zbliża nas do Boga. Dzięki niemu możemy przyjmować sakramenty, przez co uświęcamy się. Nie powinniśmy traktować Kościoła, jako konieczności, ale jako naszą drogę do zbawienia.

"Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu" - powiedział Jezus. To również powód, który mówi, iż powinniśmy chodzić do Kościoła. Każdy wierzący powinien głosić Ewangelię. Do tego tylko powołani są nie tylko księża odprawiający Mszę Świętą, lecz wszyscy katolicy. Podczas każdej rozmowy, choćby z kolegami, możemy podzielić się Ewangelią i wypełniać przykazanie Boga.

"Nie powiedziane Kościołowi, to Nie powiedziane Chrystusowi" Owy cytat ukazuje, że jeśli uznajemy wiarę w Boga i z całego serca przyznajemy się do tego, powinniśmy chodzić do Kościoła. Nikt nie zdaje sobie sprawy, że w tygodniu jest 168 godzin, a aby pójść do Kościoła, trzeba poświęcić tylko jedną godzinę. Jeśli więc katolicy wierzą w Pana Jezusa, powinni uczęszczać na coniedzielną Mszę Świętą.

W liście świętego Pawła do Koryntian możemy przeczytać, iż wierzący nigdy nie osiągnie pełnej dojrzałości duchowej, jeśli nie będzie zachęcany przez przebywających z nim innych wierzących. Najlepszym sposobem na osiągnięcie dojrzałości duchowej jest chodzenie do Kościoła.

Na koniec zauważmy, że w Kościele są udzielane sakramenty święte, o których mówi Biblia. Wielu z nas potrzebuje ich bardzo, jednakże by ich doświadczyć trzeba uczęszczać do Kościoła. Sakrament pokuty, który ustanowił Pan Jezus, jest chyba najbardziej potrzebny. Każdy z nas potrzebuje przebaczenia. Jezus wiedział, iż będziemy popełniać błędy, ale dał nam wspaniały dar, dzięki któremu możemy się poprawić. Szczególnie ważne jest to, że Bóg kocha nas mimo naszych grzechów. Kocha nas z niezmienną miłością, a każdy potrzebuje takiej miłości.

Oto powody, dla których chodzenie do kościoła, uczestniczenie w nabożeństwach powinny być czymś stałym w życiu wierzącego. Cotygodniowe chodzenie do kościoła jest wymaganiem stawianym wszystkim wierzącym, kto uwierzył Chrystusowi, powinien odczuwać pragnienie, by wielbić Boga, by uczyć się Jego słowa, i przyjmować Go w Eucharystii.

Dlaczego ja chodzę do Kościoła?

Chodzę do Kościoła, ponieważ kocham Pana Jezusa i wierzę w Niego całym swoim sercem. Myślę, że głównym powodem jest to, że tam mogę się mocniej i bliżej spotkać z Panem Jezusem, mogę z Nim porozmawiać. Chodzę tam po to, aby Go lepiej poznać i zbliżyć się do Niego. Czuję się tam bezpiecznie i pewnie. Wiem, że Bóg kocha mnie bardziej niż ja Jego i nigdy mnie nie zostawi.