Jezus Chrystus, Maryja, Cervantes, 34lo, liceum Cervantesa, Wilkowojski
............. Strona główna ..... Biblia..... Jan Paweł II..... Centrum Myśli JP2..... Pope to You.............

Sylwia Szczesna, kl. 1
XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Miguela de CervantesaKościół Jezusa Chrystusa


W dzisiejszym świecie panuje moda na niepraktykowane wyznawania nauk Jezusa Chrystusa. Ludzie wierzą w Boga i to co zrobił dla świata, jednak nie potrafią zaufać Kościołowi. Twierdzą, że to duszpasterze wymyślają prawa nie wiedząc , że oni tylko wyjaśniają i ułatwiają nam odbiór nauk Jezusa. Trudno im przyjąć wolę Bożą, a jeszcze trudniej nauczanie Kościoła.

Wielu się buntuje przeciw Kościołowi, ale Kościół nie głosi przecież swojej nauki tylko naukę Jezusa Chrystusa i to z Jego woli i postanowienia. Tym samym przeczą oni sami sobie ponieważ skoro wierzą w Chrystusa to powinni wiedzieć, że podczas Mszy Świętej, podczas Eucharystii przyjmujemy Jezusa, ale jeżeli nie chodzą do kościoła, nie przyjmują Ciała Bożego nie mogą doświadczyć obecności Jezusa, spotkać się z Nim w Najświętszym Sakramencie. Św. Paweł mówi, że "Kościół jest Ciałem Chrystusa". Oznacza to, że został ukształtowany zgodnie z zamysłem Chrystusa jako wspólnota zbawienia. Kościół jest Jego dziełem, nieustannie go buduje, gdyż Chrystus dalej w nim żyje i działa. Kościół należy do Niego i pozostanie Jego na wieki. Jeśli naszą wiarą i życiem mówimy "tak" Chrystusowi, to trzeba również powiedzieć "tak" Kościołowi. Chrystus powiedział do apostołów i ich następców: "Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał" (Łk 10, 16). Ludzie uważają też księży za ludzi grzesznych i zakłamanych. Jednak są oni tylko ludźmi i jak każdy z nas popełniają błędy, a wady i słabości ludzi Kościoła powinny przyczyniać się do wzrostu miłości w sercu tego, kto chce być żywym, zdrowym i cierpliwym członkiem Kościoła. Powinniśmy starać się zawsze wielkodusznie i w duchu ufności przyjmować to, co nam Kościół głosi, czego nas naucza. Droga, jaką wskazuje nam Chrystus żyjący w Kościele, prowadzi ku dobru, ku prawdzie, ku życiu wiecznemu.

Kościół zawsze pełnił i pełni bardzo ważną rolę w życiu człowieka, do niego zawsze ludzie przychodzą prosić Boga by im pomógł, by być może zmienił ich życie na lepsze. Mimo to, że Kościół był prześladowany, musiał milczeć i cierpieć zawsze mówiliśmy Kościołowi "tak" i ta chrześcijańska postawa była aktem wielkiej do niego miłości. Kościół jest przecież naszą duchową matką. Jemu zawdzięczamy to, że "zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy". A więc jeżeli mówimy "nie" Kociołowi to mówimy również "nie" Chrystusowi.