Jezus Chrystus, Maryja, Cervantes, 34lo, liceum Cervantesa, Wilkowojski
............. Strona główna ..... Biblia..... Jan Paweł II..... Centrum My¶li JP2..... Pope to You.............

LAUREATKA KONKURSU

IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Anna G±ska, zajęła I miejsce w II etapie

Ucz. kl. II XXXIV LO im. M. de Cervantesa Anna G±ska zajęła I miejsce w II etapie IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 15.04.2005r. w Warszawie. Ania zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego, uzyskuj±c wymagan± liczbę punktów.

Uczniowie Liceum Cervantesa po raz trzeci wzięli udział w Konkursie, organizowanym przez O¶rodek Młodych Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Konkurs składał się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego oraz ogólnopolskiego.

W tym roku zakres merytoryczny konkursu obejmował Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie. Pytania zostały ułożone przez profesorów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Patronat medialny nad IX Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy Biblijnej sprawowali: Telewizja Puls, Radio Plus, Tygodnik "Niedziela" i Radio Niepokalanów.


LAUREACI KONKURSU

X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Dnia 10.03.2006r. odbył się w XXXIV LO im. Cervantesa w Warszawie I etap X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Oto laureaci I etapu Konkursu:

I miejsce - Anna G±ska, ucz. kl. III
II miejsce - Agnieszka Pirogow, ucz. kl. I
III miejsce - Agnieszka Fórmanowska, ucz. kl. III

Wymienione osoby zakwalifikowały się do II etapu Konkursu



Dnia 21.04.2006r. odbył się II etap, etap diecezjalny X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Anna G±ska, zajęła I miejsce w II etapie.

Ania zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego, uzyskuj±c wymagan± liczbę punktów.

Uczniowie Liceum Cervantesa po raz czwarty wzięli udział w Konkursie, organizowanym przez O¶rodek Młodych Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego oraz ogólnopolskiego.

Tekstem żródłowym konkursu jest Biblia. Zakres merytoryczny obejmuje Pisma Janowe: J, 1J, 2J, 3J, Ap. Pytania zostały ułożone przez profesorów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


LAUREACI KONKURSU

XI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Dnia 08.03.2007r. odbył się w XXXIV LO im. Cervantesa w Warszawie I etap XI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Oto laureaci I etapu Konkursu:

I miejsce - Jerzy de Angelis, ucz. kl. I
II miejsce - Anna Kwiatkowska, ucz. kl. III
III miejsce - Karina Piechulska, ucz. kl. I

Wymienione osoby niestety nie zakwalifikowały się do II etapu Konkursu


LAUREACI KONKURSU

XII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Dnia 14 marca 2008r. odbył się w XXXIV LO im. Cervantesa w Warszawie I etap XII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Oto laureaci I etapu Konkursu:

I miejsce - Magda D±browska, ucz. kl. I
II miejsce - Filip Trusz, ucz. kl. I
III miejsce - Dominika Wnuk, ucz. kl. I

Wymienione osoby zakwalifikowały się do II etapu Konkursu

Ze wstępu do regulaminu:

  1. Tekstem żródłowym konkursu jest Biblia Tysi±clecia z przypisami, a jego zakres merytoryczny obejmuje: Pięcioksi±g Mojżesza (Ks. Rodzaju, Ks. Wyj¶cia, Ks. Kapłańska, Ks. Liczb, Ks. Powtórzonego Prawa)

LAUREACI KONKURSU

XIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

20 marca 2009r odbył się w XXXIV LO im. Cervantesa w Warszawie I etap XII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Oto laureaci I etapu Konkursu:

I miejsce - Michał Bajer, ucz. kl. I
II miejsce - Julia Golachowska, ucz. kl. I
III miejsce - Karolina Nosowska, ucz. kl. I

Wymienione osoby zakwalifikowały się do II etapu Konkursu

Ze wstępu do regulaminu:

  • Tekstem Ľródłowym konkursu jest Biblia Tysi±clecia z przypisami (wyd. V), a jego zakres merytoryczny obejmuje Ewangelie Synoptyczne (Mt, Mk, Łk)

LAUREACI OLIMPIADY

XX Olimpiada Teologii Katolickiej

Dnia 1 grudnia 2009r odbył się w XXXIV LO im. Cervantesa w Warszawie
I etap XX Olimpiady Teologii Katolickiej. Oto laureaci I etapu Olimpiady:

I miejsce - Maria Figura, ucz. kl. 0h
II miejsce - Mikołaj Rewucki, ucz. kl. 0h
III miejsce - Karolina Jasińska, ucz. kl. Ie

Wymienione osoby, niestety, nie zakwalifikowały się do II etapu Olimpiady


LAUREACI OLIMPIADY

XXI Olimpiada Teologii Katolickiej

Dnia ? 2010r odbył się w XXXIV LO im. Cervantesa w Warszawie
I etap XXI Olimpiady Teologii Katolickiej. Oto laureaci I etapu Olimpiady:

I miejsce - Paulina Myga, ucz. kl. 0h
II miejsce - Kamila Stpiczyńska, ucz. kl. 1b
III miejsce - Aleksandra Mirkowicz, ucz. kl. 2c

Paulina Myga zakwalifikowała się do II etapu Olimpiady