Jezus Chrystus, Maryja, technikum, Cervantes, 34lo, liceum Cervantesa, Wilkowojski
Strona główna ||||||||||| Biblia ||||||||||| Jan Paweł II ||||||||||| Centrum Myśli JP2 ||||||||||| Pope to You |||||||||||

Katarzyna Kulma, ucz. kl. 1 ET
Technikum Hotelarsko-Turystyczno-
-Gastronomiczne nr 21Zajęcia z religii


Zgodnie z artykułem księdza Jacka Froniewskiego na jego pytanie w tytule: "Czy nie chodzenie na religię jest grzechem?" - odpowiem tak. Według religii jest to grzech, jakiego coraz częściej dopuszczają się dzieci i młodzież.

Nie uczestniczenie w zajęciach z religii i również udział w nich z tak zwanego przymusu jest to, według mnie, łamanie pierwszego przykazania Bożego - w świetle przykazań miłości do Boga. Coraz większa ilość osób uważa to za błahostkę, a niestety niewielki procent uważa, że przez taką postawę lekceważymy i nie uznajemy Boga i swoich obowiązków wobec Niego, co jest początkiem oddalania się od Niego i łamania zasad moralnych zawartych w Piśmie Świętym i skierowanych do nas. Uczestniczenie całym sobą w katechezie pomaga nam umocnić się w naszej wierze i jeszcze bardziej poznać Boga.

Jednak cała wina nie leży tylko po stronie dzieci i młodzieży, ale także po stronie rodziców. Rodzice są w dużej mierze odpowiedzialni za rozwój własnego dziecka. Nasi rodzice obiecali i to dwukrotnie przed Bogiem, że "w wierze katolickiej wychowają swoje dzieci". Po raz pierwszy obiecali to podczas Sakramentu Małżeństwa, a drugi raz podczas sakramentu Chrztu swojego dziecka. Kiedy rodzice nie interesują się religią i wychowaniem swojego dziecka w wierze katolickiej, łamią w ten sposób przyrzeczenie dane Bogu i Kościołowi w związku z byciem katolickim rodzicem i małżonkiem.

Polska deklaruje się jako społeczeństwo katolickie i świadomy wybór młodego człowieka, że nie będzie uczestniczył w katechezie, może mieć wpływ na publiczny akt wyparcia się wiary. Jeśli człowiek robi to w sposób świadomy popełnia grzech apostazji (niegdyś był to grzech ciężki zaliczany do jednej grupy z zabójstwem czy cudzołożeniem).

Bardzo ważną sprawą jest by godnie uczestniczyć w sakramentach świętych. Ważny jest udział we Mszy świętej i co za tym przemawia również udział w zajęciach religii. Poprzez katechezę można wgłębić się w wiarę, poznać jeszcze lepiej Boga, na wiele spraw patrzeć przez pryzmat Ewangelii. Sakramenty są dla ludzi wierzących w miłość Boga, a nie dla niewierzących. Nawet Jezus głośno o tym mówił :"Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie swych pereł przed świnie" (MT 7,6).

Jednakże w przypadku naszego społeczeństwa to brak wiary, braki w wychowaniu i nie znajomość Pisma Świętego jest głównym problemem w nie braniu czynnego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach z religii. Większość z nich uważa się publicznie za katolików, lecz dusze mają puste. Nigdy nie przyjęli Boga do serca, nigdy Go nie poznali i dla nich jest on obcy.