Jezus Chrystus, Maryja, Cervantes, 34lo, liceum Cervantesa, Wilkowojski
............. Strona główna ..... Biblia..... Jan Paweł II..... Centrum Myśli JP2..... Pope to You.............

Dorota Ortyńska, kl. 3
XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Miguela de CervantesaHomoseksualizm w świetle nauki Kościoła


"Homoseksualizm oznacza relacje między mężczyznami lub kobietami odczuwającymi pociąg płciowy, wyłączny lub dominujący, do osób tej samej płci" (KKK, 2357).

Skąd się bierze skłonność do homoseksualizmu? Nauka Kościoła głosi, że jej psychiczna geneza jest w dużej części nie wyjaśniona. Dodaje jednak, że osoby nie wybierają tej skłonności, jest ona głęboko osadzona w ich psychice. Dzisiejsze możliwości badań naukowych pozwalają nam nieco przybliżyć genezę homoseksualizmu. Otóż nie ma tzw. "genu homoseksualności". Naukowcy z Uniwersytetu Stanu Illinois w USA twierdzą, iż za orientację seksualną człowieka odpowiada kilka niepowiązanych ze sobą genów. Jednakże uwarunkowanie genetyczne nie wystarczy, by mieć pewność, że u konkretnej osoby rozwiną się skłonności homoseksualne. Niezmiernie ważny jest też wpływ środowiska, w jakim ta osoba żyje. Jest więc możliwe, że w odpowiednich warunkach omawiane skłonności się u niej nie pojawią.

Jeżeli jednak się pojawią, osoby takie mają nadal wypełniać w życiu wolę Bożą. Jeśli osoby te są chrześcijanami, powinny poprzez trudności wynikające ze swej kondycji seksualnej starać się przybliżyć duchowo do ofiary, jaką Chrystus złożył na krzyżu. Mają więc swoje doświadczenie traktować jako krzyż, którego każdy człowiek na różne sposoby w życiu doświadcza.

Nauka Kościoła nie aprobuje uprawiania czynów homoseksualnych i traktuje je jako grzech. Opiera się przy tym na Piśmie Świętym, które przedstawia akty homoseksualne jako zjawisko przeciwne naturze, bezwstyd i zboczenie. Są one przeciwne naturze, gdyż wykluczają możliwość powstania nowego życia. Sprzeciwiają się w ten sposób Bogu, który w akt płciowy wpisał dar życia. Relacja dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet homoseksualnych nie łączy w sobie płciowości i uczuć, które powinny wzajemnie się uzupełniać. Jest to możliwe tylko w miłości małżeńskiej mężczyzny i kobiety.

Kościół wzywa osoby homoseksualne do czystości poprzez rozwijanie w sobie cnót panowania nad sobą. Ma je to prowadzić do osiągnięcia duchowej wolności wobec swojej skłonności. Co więcej, nauka Kościoła głosi, ze osoby te mogą przybliżać się do doskonałości chrześcijańskiej. Aby to osiągnąć, powinny szukać wsparcia w przyjaźni, modlić się i przyjmować sakramenty, by poprzez nie otrzymywać niezbędną łaskę.

Jak więc należy traktować osoby homoseksualne, by pomóc im w tym trudnym doświadczeniu? Nauka Kościoła wzywa do szacunku, współczucia i delikatności wobec takich osób. Nie należy ich za swą skłonność niesłusznie dyskryminować.