Jezus Chrystus, Maryja, technikum, Cervantes, 34lo, liceum Cervantesa, Wilkowojski
Strona główna ||||||||||| Biblia ||||||||||| Jan Paweł II ||||||||||| Centrum Myśli JP2 ||||||||||| Pope to You |||||||||||

Dominika Gołaszewska, ucz. kl. 1 ET
Technikum Hotelarsko-Turystyczno-
-Gastronomiczne nr 21Po co jest Radio Maryja?


Często zadajemy sobie pytanie "Po co jest Radio Maryja?" lub twierdzimy, że: "Radio Maryja jest tylko dla starych ludzi, nuda! Po co marnować na to czas skoro można posłuchać zwykłej muzyki w radiu?".

Otóż nie, Radio Maryja jest dla wszystkich. Pełni ważną rolę w życiu każdego katolika. Jest środkiem komunikacji z ludźmi wiernymi, a także poszukującymi bądź zagubionymi w życiu, szukającymi pomocy. Nie każdy katolik musi pokazywać swoją wiarę w Boga słuchając tego typu stacji radiowej. Może po prostu poprzestać na uczestniczeniu w liturgii Kościoła. Jest to miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Bóg zawsze nas przyjmie z otwartymi rękoma. Chce dawać nam swoją miłość, pouczać nas i kierować na dobrą drogę. Będąc obecnym w kościele i modląc się do Pana Boga okazujemy Mu cześć, chwałę i to, że jest On naszym Panem.

Kolejnym sposobem na kontakt z Panem Bogiem jest zwykła modlitwa w domu, na lekcji religii w szkole, modlitwa w myślach, czytanie Pisma Świętego, również możemy włączyć Radio Maryja i posłuchać odprawianej mszy, modlitw i w ten sposób modlić się z Radiem.

Najgorszą rzeczą jaką może być, to atakowanie Radia Maryja. Rozumiem, że ludzie niewierzący lub innego wyznania nie lubią i nie tolerują go. Każdy może mieć swoje zdanie na ten temat, jednak niepotrzebne są ataki, zbędne komentarze. Radio Maryja uczy nas prawdziwego życia, miłości, tolerancji wobec innych i wielu innych

W dzisiejszych czasach Radio Maryja pełni funkcję apostolską. Ludzie poszukują jedności i właśnie to radio ich jednoczy. Ja akurat nie jestem osobą, która słucha Radia Maryja, lecz nie mam na jego temat złego zdania, nie będę osobą atakującą. Osobiście wolę modlić się na lekcjach religii, w domu bądź w kościele czy na spotkaniach do Sakramentu Bierzmowania. Uważam, że ci co potrzebują Radia Maryja, niech go słuchają, bo jednak daje im wiele do myślenia. Ludzie którzy nie mogą pójść do kościoła, mogą słuchać katechez i modlić się za pośrednictwem Radia Maryja.

Moim zdaniem Radio Maryja jest naprawdę ważne, zbliża nas do Pana Boga i potwierdza naszą wiarę w Niego. Jeżeli chcemy być dobrymi ludźmi, pójdźmy drogą Naszego Pana. Nie drogą zła, którą prowadzi Diabeł, który w każdym momencie naszego życia prowokuje nas do zgrzeszenia i zrobienia czegoś niewłaściwego, byśmy potem żałowali i czuli ból. Nie dajmy się zwieść. Starajmy się modlić jak najczęściej, módlmy się w Kościele, przy Radiu, z rodziną. Wiara jest w życiu najważniejsza. Prowadzi nas tylko dobrą drogą.

Bokser, Tomasz Adamek, podczas wizyty w Radiu Maryja, powiedział:

"Dzisiaj niestety chodzenie do kościoła, wiara w Boga nie jest w modzie. Dzisiaj moda odwrócona jest w stronę zła. Dlatego jest tyle ataków i one będą nadal. Diabeł nie odpuści, ale jest to wpisane w ten scenariusz. Wierzę, że dobro zwycięży, bo Bóg jest najważniejszy. Wiara góry przenosi i jeśli ją mamy, w życiu możemy zdziałać wiele. Żyjemy nadzieją spotkania się w niebie - to przekazuję moim dzieciom. Tu na ziemi żyjemy tylko chwilę i jeśli w naszym życiu zabraknie modlitwy, to tam - w niebie - się nie spotkamy. Nie wiemy kiedy nas Pan powoła. Nasza droga to niebo, którego życzę każdemu (...) Pan Bóg był, jest i będzie zawsze na pierwszym miejscu. Kiedy kilka lat temu, prasa dowiedziała się, że jestem praktykującym katolikiem, zaczęto mnie pytać o to, dlaczego się modlę oraz czy zdobywszy mistrzostwo świata, nadal to robię. Wtedy odpowiedziałem, że modlę się i będę to robił do końca życia, bo chcę iść do nieba"

A oto kilka słów Jana Pawła II:

"Dobrze, że Radio Maryja modli się, że uczy swych słuchaczy modlitwy, ukazując, jak bardzo jest ona potrzebna współczesnemu człowiekowi, rodzinie, Kościołowi i światu". (IV Pielgrzymka Rodziny RM do Ojca Świętego - 16.10.1997) "Ja Panu Bogu dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa Radio Maryja"( 29 marca 1995, Rzym).