Jezus Chrystus, Maryja, Cervantes, 34lo, liceum Cervantesa, Wilkowojski
Strona główna ||||||||||| Biblia ||||||||||| Jan Paweł II ||||||||||| Centrum Myśli JP2 ||||||||||| Pope to You |||||||||||

Dominik Drewczyński, kl. 2 kucharzDIES DOMINI


Niedziela w życiu chrześcijanina jest bardzo ważnym dniem ponieważ wprowadza ona nas w misterium zbawcze Chrystusa: "W doświadczeniu chrześcijańskim niedziela jest przede wszystkim świętem paschalnym całkowicie opromienionym przez blask chwały zmartwychwstałego Chrystusa. Dzień ten stanowi samo centrum chrześcijańskiego życia. Gdy papież Jan Paweł II jeszcze żył to od początku pontyfikatu niestrudzenie powtarzał słowa: "Nie lękajcie sie! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Dziś chciałbym z mocą wezwać wszystkich do ponownego odkrycia niedzieli".

Mówiąc te słowa Jan Paweł II miał nadzieję, że ludzie którzy są wiernymi i nie tylko przypomną sobie sens jakże ważnego dnia niedzieli. Ponowne odkrycie sensu tego dnia jest również łaską, o która należy prosić nie tylko po to, aby wypełniać w życiu nakazy wiary, ale także by dać konkretną odpowiedź na prawdziwe i głębokie pragnienia każdego człowieka. Niedziela to dzień zmartwychwstania Pańskiego i jest to dla nas chrześcijan, największe święto. Niedziela jest bowiem dla chrześcijan najstarszym i pierwszym dniem świątecznym ustanowionym nie tylko po to, aby wyznaczał upływ czasu, ale by objawiał jego głęboki sens. Obowiązek świętowania niedzieli zwłaszcza przez udział w Eucharystii i przez odpoczynek w duchu chrześcijańskiej radości i braterstwa staje się bowiem w pełni zrozumiały wtedy gdy spełniamy ten obowiązek nie na pokaz, tylko z potrzeby spotkania się z Bogiem w kościele porozmawiania z Nim przez modlitwę. Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko utkwiony w nas ludzki charakter. Papież, odwołując się do starożytnej i wielowiekowej tradycji Kościoła i nauczania magisterium, jak i swoich własnych doświadczeń jako biskupa Krakowa i Rzymu, w dokumencie " DIES DOMINI" przypomniał doktrynę katolicką odnośnie do niedzieli jako szczególnego, cotygodniowego przypominania sobie o Paschalnym Misterium Chrystusa, które dokonało się w jego Męce i Zmartwychwstaniu .

W zakończeniu Listu Apostolskiego " DIES DOMINI" Jan Paweł II jeszcze raz zaapelował, by niedziela stała się oparciem dla chrześcijańskiego życia, dniem oddawania czci Bogu i ludzkiego odpoczynku, przypominaniu sobie o życiu wiecznym, które nadchodzi. Niedziela powinna być również świętem spędzanym w rodzinnym gronie np. przy wspólnym obiedzie czy winny sposób.