Cervantes, Jezus Chrystus, Maryja,  34lo, liceum Cervantesa, Wilkowojski
............. Strona główna ..... Biblia..... Jan Paweł II..... Centrum Myśli JP2..... Pope to You.............Karolina Nosowska, kl. 1
XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Miguela de CervantesaOdmawiam brewiarz


Czym w ogóle brewiarz jest

Brewiarz jest księgą liturgiczną, zbiorem tekstów z Pisma Świętego - psalmów, hymnów, fragmentów listów - oraz modlitw. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego breviarium, co znaczy "skrót". Służy on do odmawiania liturgii godzin, czyli codziennej modlitwy. Brewiarz tworzono już od XI wieku, szczególnie po soborze trydenckim. A więc ma on długą tradycję, a nadal jest aktualny.

Kto i co

Brewiarz obowiązkowo odmawiać mają duchowni - księża, zakonnicy i zakonnice. Jednak odmawianie liturgii godzin jest popularne także wśród normalnych, świeckich chrześcijan - także młodych. Można go odmawiać (lub śpiewać) wspólnotowo lub indywidualnie.
Liturgia godzin składa się z pięciu części - jutrzni - modlitwy porannej, godziny czytań, modlitwy w ciągu dnia (jak sama nazwa wskazuje), nieszporów - modlitwy popołudniowej i komplety - modlitwy na zakończenie dnia.
Wszystkie części mają podobny schemat, lecz są różnie rozbudowane. Składają się z wybranych na każdy dzień tekstów biblijnych.

Dlaczego warto

Dlaczego warto odmawiać brewiarz? Mówię osobiście. Po pierwsze - modlitwa ta zapewnia mi obcowanie ze Słowem Bożym - pomaga mi poznać i rozważać Pismo Święte, a przez to poznawać Boga. Ale nie są to fragmenty przypadkowo wylosowane, lecz przygotowane, przeznaczone przez Kościół na każdy dzień roku liturgicznego. Brewiarz zapewnia więc także poczucie jedności z Kościołem - odmawiając liturgię godzin wiem, że te same teksty rozważają tego dnia inni chrześcijanie. Umacniające. Pomaga odczuć, że nie ja sama zwracam się do Boga, lecz czyni to wspólnota wierzących...
Poza tym, brewiarz pomaga mi w systematycznej modlitwie, jako że jego części przeznaczone są na poszczególne pory dnia.
Kolejną ważną dla mnie funkcją brewiarza jest to, że w modlitwach tam zawartych zapraszam Boga do bardzo ludzkiej codzienności. Do ciężkiej pracy i do radości. Z rana w modlitwach proszę o siłę na cały dobry dzień, a wieczorem dziękuję za nią i proszę o Bożą obecność nawet w odpoczynku. Pokazuje to, że dla Boga istotny jest każdy aspekt i szczegół ludzkiego życia, że dla Niego nasza codzienność i praca nie jest głupotą.