Jezus Chrystus, Maryja, Cervantes, 34lo, liceum Cervantesa, Wilkowojski
............. Strona główna ..... Biblia..... Jan Paweł II..... Centrum Myśli JP2..... Pope to You.............

Wiktoria Jednacz, kl. 1
XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Miguela de CervantesaOsiem błogosławieństw


Książka Simona Tugwella opisuje w ciekawy sposób osiem błogosławieństw wygłoszonych przez Jezusa Chrystusa. Temat pozornie wydający się zbyt oczywisty, abyśmy potrzebowali go wyjaśniać. Jednak nasza wiedza związana z tym zagadnieniem może okazać się uboga czytając tę lekturę.

W każdym rozdziale swojej publikacji autor, czasem do granic możliwości, stara się w jak najjaśniejszy sposób rozszyfrować treść błogosławieństw. Tugwell nakierowuje nas na poprawną drogę rozumienia słów wypowiedzianych przez Jezusa. Nie powinniśmy, jego zdaniem, tratować pewnych rzeczy zawartych w kazaniu dosłownie, tylko jako przenośnie. Przykładem może być słowo "cichość". Mówi ono nam, że na drodze "do Boga" nie jest ważna walka o realizację swoich celów, ale pokorne i ciche dążenie w kierunku "Opatrzności Bożej", że tylko "pokorni" i "cisi" mają szansę dotrzeć do Królestwa Niebieskiego.

Czytając tę książkę odkrywamy głębię słów "kazania na górze". Dowiadujemy się dlaczego zostało zmienione tłumaczenie treści błogosławieństw, jak na przykład w: "Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni". Treść ta została zmieniona na "Błogosławieni, którzy łakną sprawiedliwości…" aby nie rozumiano słowa "głód" jako głodu fizycznego. Tylko jako łaknienie sprawiedliwości.

Dalsza lektura przybliża nam też prawdziwe cechy miłości. Dowiadujemy się, że nie jest to uczucie, które opiera się tylko na powierzchownych i szybko zmieniających się emocjach, lecz przede wszystkim postawa opierająca się na lojalności, będącej nie mniej ważną cechą. Należy zrozumieć, że wyznając komuś naszą miłość nie tylko będziemy obdarowywani przez partnera uczuciami i wiernością, ale i my oddajemy coś bardzo cennego. Tą cenną rzeczą, nie jest tylko nasze serce, ale i nasza przyszłość. To co nieznane, dobre, czy złe. Oddajemy siebie - swoje przywiązanie i wierność.

Czytając "Osiem błogosławieństw" Simona Tugwella dowiedziałam się wielu nowych informacji. Niektóre mnie zaskoczyły i były odkrywcze inne pokrywały się z moimi wcześniejszymi poglądami. Książka ta pozwoliła mi lepiej zrozumieć Boga i przybliżyć się do istoty wiary w Niego. Odkryła przede mną, co jest ważne w dążeniu do osiągnięcia bliskości z Nim.

Polecam innym tę lekturę, aby pełniej zrozumieli co w naszej wierze; opierając się o błogosławieństwa, jest najważniejsze i do jakich wartości powinno zmierzać nasze życie.