Jezus Chrystus, Maryja, Cervantes, 34lo, liceum Cervantesa, Wilkowojski
............. Strona główna ..... Biblia..... Jan Paweł II..... Centrum Myśli JP2..... Pope to You.............

Kasia Kozak, ucz. kl. 1Nagroda dla ks. prof. Cz. Bartnika


W bieżącym roku 2005 ks. prof. Czesław S. Bartnik został uhonorowany przez środowisko naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nagrodą im. Ks. Idziego Radziszewskiego, która jest najwyższym wyróżnieniem Towarzystwa Naukowego KUL, za życiową pracę pełną poświęceń. Nagrodę laureatowi wręczył ks. prof. Augustyn Eckmann wraz z prof. Stanisławem Olczakiem.

Podczas uroczystości ksiądz rektor wskazał na artykuł poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi opublikowany przez ks. prof. Bartnika w "Naszym Dzienniku"(16 kwietnia 2005r.): "Nazwałeś Go wielkim darem Bożym dla Kościoła. Pozwól, że przeniosę to porównanie na nasz teren i podziękuję Bogu za to, ze w Twojej osobie dał nam dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego tak wielki dar".

Dzięki działalności ks. prof. Bartnika przybyło wiele nowych budynków oraz wzrosła liczba studentów jak i znaczenie Uniwersytetu. Rozwinęła się działalność naukowa na Wydziale Teologicznym, gdzie laureat pełnił rolę prodziekana. Ponadto przez lata kierował Katedrą Historii Kościoła. Od ponad 30 lat jest konsultantem Encyklopedii Katolickiej i redaktorem działu teologii dogmatycznej oraz redaktorem naczelnym kilku periodyków teologicznych. Od 2003 roku jest członkiem Komitetu Nauk Teologicznych przy PAN, od 1980 roku, po otrzymaniu tytułu profesora zwyczajnego, pełnił funkcję dyrektora sekcji teologii dogmatycznej KUL, od 1996 roku jest członkiem Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski, a w 1985 roku został odznaczony godnością kanonii honorowej kapituły archidiecezji lubelskiej.

Dzieła naukowe ks. prof. Bartnika takie jak "Dogmatyka katolicka", "Personalizm" i "Dzieła zabrane", są rzetelną obrona fundamentów chrześcijaństwa, a sam ich autor jest wspaniałym filozofem, teologiem, historiologiem, przyjacielem, a nade wszystko ojcem tych, których spotkał.